Mećava je taško olujno stanje koje karakterišu niske temperature, jak vetar i sneg. Nastaju u interakciji visokog i niskog pritiska što dovodi do horizontalnog kretanja vazduha iz zone visokog u područje niskog pritiska.

Američki „National Weather Service“ definiše mećave kao noseće vetrove od 56 kilometara na čas, koji prethode snegu i izazivaju slabu vidljivost od 150 metara, koja traje najmanje 3 sata. Tempratura nije uzimana u obzir prilikom upozoravanja na mećavu, ali obično je hladno kada su drugi kriterijumi mećave zadovoljeni. Temperature su generalno ispod nule. Read the rest of this entry »