Naučni saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, već dvadesetak godina pozivaju na preispitivanje Memoranduma o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana. Srbija je u situaciji kada se suočava sa problemom velike potrošnje i hroničnog nedostatka električne energije, tako da  je želja da se Memorandum ukine sve veća. Read the rest of this entry »