Posts tagged demonstracije

Godine nad godinama

Demonstracije se u Velikom rečniku stranih reči i izraza Ivana Klajna i Milana Šipke definišu kao „javno izražavanje nezadovoljstva ili negodovanja protiv koga ili čega“. U Srbiji se na pomen ovog termina uglavnom pomisli na negodovanje upereno protiv režima, pa samim tim na nešto bližu istoriju, odnosno na 5. oktobar i devetomartovske demonstracije. Ako se posegne malo dalje u prošlost, najčešće pominjane i najkontroverznije jesu studentske „hipi“ demonstracije iz 1968. godine. Read the rest of this entry »

Građanska okupljanja izbliza

Govoreći o građanskim okupljanjima kao jednoj vrsti krizne situacije a smeštajući ih u kontekst zemlje u kojoj živimo, shvatamo da su ovi društveni događaji veoma bliski ljudima našeg podneblja. Burna istorija, brojni politički prevrati, socijalno nezadovoljstvo stanovništva neposredno i na konkretnim primerima u „našem dvorištvu“ su nam objasnili i približili pojmove poput demonstracija, protesta, mitinga, štrajkova, marševa, parada kao podvrsta građanskih okupljanja. Read the rest of this entry »