doc. dr Dubravka Valić Nedeljković

Nastavnik

dr Dubravka

Valić Nedeljković

Saradnik

mr Vladimir Barović

mr Vladimir Barović

Status predmeta

Izborni predmet u VII semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja o izveštavanju u situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi; sticanje praktičnih znanja i medijskih veština za izveštavanje u kriznim situacijama tipa elementarnih nepogoda i onima koje prouzrokuje ljudski faktor.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

1. Definisanje kriznih situacija.
2. Krizne situacije izazvane elementarnim nepogodama (zemnjotresi, poplave, klizišta, oluje)
3. Krizne situacije izazvane ljudskim faktorom (saobraćajne nesreće, avionske nesreće, pomorske/rečne nesreće).
4. Krizne situacije izazvane ljudskim faktorom (požari).
5. Krizne situacije izazvane ljudskim faktorom (krvni delikti).

Praktična nastava:

1. Analiza programskih sadržaja različitih medija koji su izveštavali u kriznim situacijama sa dogadjaja u kojima su ugroženi ljudski životi.
2. Simulacija izveštavanja o kriznim situacijam izazvanih elementarnim nepogodama; ljudskim faktorom (saobraćajne nesreće, krvni delikti, požari).
3. Izveštavanje sa realnih dogadjaja pod mentorstvom (npr. sportski susret visokog rizika).

Literatura

Anderson, D. A. – B. D. Itjul (2001). Pisanje vesti i izveštaja za današnje medije. Beograd : Medija centar.
Valić Nedeljković, D. (1999). Radio Reports from the Battlefield. In:`Strong’ and ‘Weak’ Languages in the European Union, Aspects of Linguistic Hegemonism volume 2. (edit. A. F. Christidis). Thesaloniki : Centre for the Greek Language. (625-632).
Grupa autora (1997). Rat je počeo na Maksimiru. Beograd : Medija centar.
Korni, D. (2000). Etika informisanja. Beograd :Clio.
Censored 2006 (The Top 25 Censored Stories) .(2006). New York : Seven Stories Press.
Watch your back (2002). CDR : BBC.When News Lies (Media Complicity and the Iraq War). (2006). New York : Select Books inc.