Krizne situacije i dobrovoljno davalaštvo krvi

Krizne situacije po definiciji podrazumevaju događaje u kojima je u ozbiljnoj meri ugrožen ljudski život, pokretna i nepokretna imovina. Bez obzira da li se radi o saobraćajnoj nezgodi, požaru, eksploziji ili građanskim okupljanjima uvek postoji potreba za zbrinjavanjem povređenih, ranjenih i unesrećenih lica. U sistemu kriznog reagovanja i pružanja pravovremenog odgovora na kriznu situaciju značajno mesto ima dobrovoljno davalaštvo krvi kao volonterski i humanistički odgovor na katastrofe i nesreće koje ljude ugrožavaju svaki dan i na svakoj tački planete.

Doborovoljno davalaštvo krvi je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija humanih osoba koje imaju visok nivo svesti o tome da je potrebno pomoći drugim licima u trenutku kada im je život ugrožen. Na Univerzitetu u Novom Sadu deluje Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi  Filozofskog fakulteta koji dva puta godišnje među studentima i nastavnicima organizuje akcije davanja krvi. Zadatak akademske edukacije nije sadržan isključivo u realizaciji nastavnog plana i programa već se ogleda i u promociji humanističkih vrednosti i ideala koji afirmišu davalaštvo krvi kao jedan od najviših moralnih postulata savremenog čovečanstva. Do sada su akcije na Filozofskom fakuletu bile veoma uspešne jer je prosečan broj davanja premašivao brojku od 130, što je veoma dobar rezultat. Uz nesebičnu podršku studentskih organizacija, nastavnika i dekanata realizovali smo niz uspešnih akcija dobrovoljnog davanja krvi koje su imale dobar odziv i među profesorima, asistentima kao i nenastavnim osobljem.

U svakoj kriznoj situaciji koja je iznenadna, nepredviđena i pogubna po zdravlje ljudi, spremna doza krvi može da sačuva na desetine života i zato je naša misija da uvek krv čeka pacijenta a ne pacijent krv! Aktiv dobrovoljnih davalaca Filozofskog fakulteta ima izuzetno dobru saradnju sa Crvenim krstom Novog Sada i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine a naši volonteri i saradnici pohađali su seminar dobrovoljnih davalaca koji je od 27. do 29. novembra realizovan u Kruševcu: http://www.gockns.org.rs/davakt.html

Aktiv ima preko trideset aktivnih saradnika i volontera, do sada je učestvovao u nekoliko savetovanja, stručnih seminara i edukacija a organizovali smo i više humanitarnih žurki u saradnji sa studentskim organizacijama. Predsednik aktiva je Vladimir Barović a potpredsednik Dejan Pralica. Pozivamo Vas da nam se pridružite i postanete član najhumanije porodice!

Krv može dati svaka zdrava osoba, starosti od 18 do 65 godina kod koje se lekarskim pregledom utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju, niti osobu koja krv prima. Pored toga dobrovoljni davalac krvi mora biti teži od 50 kilograma, ne sme bolovati od hroničnih bolesti a pritisak i rad srca moraju biti u granicama normale. Interval između davanja krvi je 3 meseca za muškarce i 4 meseca za žene.

Kontakt: Vladimir Barović,

Filozofski fakultet u Novom Sadu,

Odsek za medijske studije,

dr Zorana Đinđića 2, 21000 N.Sad,

barovic@neobee.net

Korisni linkovi:

http://www.nbti.org.rs/cms/view.php?id=101
http://www.gockns.org.rs/
www.transfuzija.org.rs

http://www.stetoskop.info/Zavod-za-transfuziju-krvi-Novi-Sad-a165-addressbook.htm

www.b92.net/specijal/dajtekrv/