Građanska neposlušnost i ekološki incidenti

Što više nasilja, to manje revolucije

„ Nenasilni otpor nije metoda za kukavice. Pruža se otpor. A ako neko ovu metodu upotrebljava zaista zato što se plaši ili što mu nedostaju instrumenti za nasilnu akciju, onda on zapravo ne radi u duhu nje same, dakle, ne pruža nenasilni otpor.

Ovakva vrsta borbe ne želi „uništiti“ ili obeshrabriti protivnika … cilj je pomirenje. Read the rest of this entry »

Šta je to nenasilni otpor?

Rat i oružano nasilje, još uvek neprikosnoveni načini rešavanja najintezivnijih društvenih konflikata, doživeli su u 20. veku silovit razvoj destruktivnog potencijala. Druga polovina prošlog veka nije bila obeležena samo hladnim ratom dveju supersila, već i razvojem nuklearnog arsenala u brojnim drugim zemljama, uključujući konstantno sukobljene divove poput Indije i Pakistana. Razvoj tzv. konvencionalnog, ali i hemijskog i biološkog oružja takođe otvara još neslućene mogućnosti uništavanja i agrasije. Istovremeno, rastuće klasne nejednakosti, imperijalistička posezanja i pretnja ekonomskog kolapsa neminovno otvaraju novu epohu sukoba. Read the rest of this entry »