Jelena Jovičić

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Jelena Jovičić

Prvo čovek, pa tek onda profesionalac

14/11/2010 - 16:48

Posted in Krize novinara u kriznim situacijama | No comments

Prirodne i katastrofe izazvane ljudskim faktorom, kao sve češći deo naše svakodnevnice, jedne su od najstresnijih situacija u kojima se izveštači mogu naći. Osim vatrogasaca, policajaca, medicinskih radnika i novinari, tokom svog izveštavanja, nailaze na veoma stresne situacije, ali se malo o tome govori. Retko koje novinarske škole i redakcije pripremaju svoje novinare za izveštavanje [...]