Jelena Jovičić i Nađa Rakocija

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Jelena Jovičić i Nađa Rakocija

Cunami – medijska ekskluziva ili katastrofa

13/12/2010 - 11:34

Posted in Krize novinara u kriznim situacijama | No comments

Izveštavanje o katastrofama uvek sa sobom nosi određeni rizik. Novinari i njihove medijske kuće moraju biti oprezni u vezi sa ovakvim izveštavanjem, jer se često o ovakvim događajima izveštava senzacionalistički čime se izaziva panika među konzumentima informacija. Uz to, kontekst katastrofa neretko se koristi za političke i ekonomske poruke ili za oublikovanje ličnih priča i [...]