Milana Femić i Ivana Jovović

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Milana Femić i Ivana Jovović

Zaštita od ekološke katastrofe

29/01/2010 - 16:39

Tags: , , ,
Posted in Građanska neposlušnost i ekološki incidenti | No comments

U poslednjih dvadeset godina zagađenje vazduha zbog saobraćaja povećano je za 50 odsto, jedna termoelektrana za godinu dana proizvede osam miliona tona ugljen – dioksida, a on je glavni krivac globalnog zagrevanja…  U poslednjih 100 godina broj prirodnih katastrofa povećan je 430 puta!

Izgradnja nuklearne elektrane u Srbiji

29/01/2010 - 16:35

Tags: , ,
Posted in Građanska neposlušnost i ekološki incidenti | No comments

Naučni saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, već dvadesetak godina pozivaju na preispitivanje Memoranduma o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana. Srbija je u situaciji kada se suočava sa problemom velike potrošnje i hroničnog nedostatka električne energije, tako da  je želja da se Memorandum ukine sve veća.

Ekološke katastrofe

29/01/2010 - 16:30

Tags: , , , , , ,
Posted in Građanska neposlušnost i ekološki incidenti | No comments

Ekološka katastrofa je posledica negativnih i nesmotrenih ljudskih aktivnosti i samim tim se taj pojam razlikuje od pojma prirodna katastrofa. Uticaj ljudi dovodi do rasprostranjenih i dugotrajnih posledica, kako na ekološki sistem, tako i na same ljude, životinjski i biljni svet. Zemlji prete ozbiljne ekološke štete od izlivanja nafte, opasnost od nuklearnog zračenja i od [...]

Najveća ekološka katastrofa – Černobil

29/01/2010 - 16:26

Tags: , ,
Posted in Građanska neposlušnost i ekološki incidenti | No comments

Reaktor broj 4 nuklearne elektrane u ukrajinskom gradu Černobilju eksplodirao je 26. aprila 1986. godine, u 1:24h posle ponoći. Radijacijom, koja se širila punih 10 dana, zagađene su obe zemljine hemisfere. Količina radioaktivnih supstanci koja je oslobođena prilikom havarije reaktora bila je 200 puta veća od one koju je proizvela eksplozija atomske bombe bačene na [...]