U poslednjih dvadeset godina zagađenje vazduha zbog saobraćaja povećano je za 50 odsto, jedna termoelektrana za godinu dana proizvede osam miliona tona ugljen – dioksida, a on je glavni krivac globalnog zagrevanja…  U poslednjih 100 godina broj prirodnih katastrofa povećan je 430 puta!
Srbija godišnje uveze sto hiljada tona otpadnog papira, a građani Srbije još bacaju hartiju u đubre koje završi na deponijama. Samo se u Srbiji u prodavnicama mogu naći isljučivo plastične kese, ne postoje kontejneri za odlaganje različitih vrsta otpada niti pogoni za reciklažu. Ova godina ima sve preduslove da bude revolucionarna po pitanjima koja se odnose na životnu sredinu. Rastuća pažnja medija, kao i najavljeni niz „ekoloških“ zakona mogli bi da pokrenu Srbiju u pravcu čistije i zdravije budućnosti.
Prvi domaći ekološki fond ,,Ektopija” vođen činjenicom da treba sprečiti ekološke incidente, napravio je kampanju pod nazivom „Ja čuvam Srbiju, a ti?“. Ovom kampanjom ekolozi su pokušali da opomenu građane i da im približe pojam zaštite životne sredine. Na kreativni način prikazane su sitnice kojima svako od nas može da doprinese smanjenju ili sprečavanju ekoloških katastrofa.

„Ja čuvam Srbiju, a ti?“ čini 10 televizijskih spotova, s ciljem da se smanji zagađenje u Srbiji. U svakom od spotova skreće se pažnja na jedan od ekoloških problema sa kojim se srećemo, ali se odmah daje i savet kako pojedinac svojim ponašanjem može da utiče na smanjenje zagađenja životne sredine. Kako da građani smanje potrošnju tople vode, kada i kako da isključuju tehničke uređaje kada ih ne koriste, kako i zašto da ne upotrebljavaju plastične kese, neki su od saveta na koje u spotovima upućuju poznati građani Srbije.
Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić upozorio je da 45 odsto komunalnog otpada u Srbiji, završi na divljim deponijama, a da se u našoj zemlji godišnje proizvede oko dva i po miliona tona đubreta. Ministar kao meru za sprečavanje ovakvog stanja najavljuje donošenje 15 zakona kojima će se regulisati pitanje zaštite životne sredine.

Kampanja „Ja čuvam Srbiju, a ti?“ početak je široke mobilizacije javnih ličnosti, medija i biznis sektora, ali i pokušaj da svako od nas, promenom navika, obavi svoj deo posla na tom putu.

Razne organizacije koje se bave zaštitom životne sredine redovno organizuju tribine na teme sprečavanja ekoloških incidenata. Jedna od važnijih tribina održala se prošle godine. Ovu međunarodnu konferenciju, pod nazivom “Panevropski naftovod – Dileme, pitanja, odgovori” organizovala je Vojvođanska zelena inicijativa i Studentska asocijacija Fakulteta tehničkih nauka, u saradnji s partnerima iz regiona. Cilj konferencije bio je upozorenje javnosti ,da Srbiji i regionu preti ekološka katastrofa ukoliko se ne obezbede visoki standardi izgradnje Panevropskog naftovoda, koji će, preko Srbije, snabdevati naftom zemlje EU.

Pored raznih tribina, diskusija i poziva na savest građana reklamnim kampanjama postoje i forumi koji se bave ovim temama.