Prirodne katastrofe je teško sprečiti, ali postoje različiti načini da ublažimo njihove posledice. Kada je reč o zemljotresima, najbitnije je da su objekti adekvatno sagrađeni, kako bi se izbegle ljudske žrtve, a materijalna šteta svela na minimum. Pri gradnji objekata, ljudi često sigurnost stavljaju na drugo mesto, a razlog tome je uglavnom finansijski faktor.

Svi objekti bi trebalo da se grade da budu otporni na uticaje zemljotresa i pri projektovanju se proračunava mogućnost seizmičkog opterećenja, a zavisno od važnosti svrstani su u više kategorija. U prvu kategoriju spadaju objekti predviđeni za veće skupove ljudi: bioskopi, pozorišta, fakulteti, škole, bolnice. Drugoj kategoriji pripadaju stambene zgrade, hoteli, restorani, industrijski objekti. Specijalni proračuni se koriste za tzv.  objekte van kategorije u koje spadaju najvažniji objekti: nuklearne elektrane, brane, zgrade preko 25 spratova, skladišta zapaljivih tečnosti i gasa.

Građevinski inžinjer Zlatomir Vukašinović kaže da ni najjači zemljotresi u Srbiji, teško mogu prouzrokovati rušenje dobro sagrađenog objekta i ljudske žrtve.

- Prema Pravilniku o tehničkim normativima za igradnju objekata visokogradnje, objekti se projektuju tako da mogu da izdrže uticaj seizmičkih sila najjačeg intenziteta. Zemljotres može da prouzrokuje oštećenja nosivih konstrukcija, koje se mogu sanirati, ali ne sme doće do rušenja tih objekata. Zgrade se danas konstruišu tako da sačuvaju ljudske živote, ali i sebe.

U Republici Srbiji još uvek važe propisi doneti posle zemljotresa u Skoplju 1963. godine, a koji su unapređeni posle crnogorskog 1979.godine. Ti propisi se odnose na uračunavanje rizika od zemljotresa prilikom građenja, pa bi objekte sagrađene pre 1963. godine mogli ugroziti novi potresi, jer su podignuti bez proračuna seizmičke sigurnosti.

- Prema mapi seizmičnosti koja se koristi prilikom izgradnje zgrada, teritorija Srbije je podeljena u više seizmičkih zona po verovatnoći pojave zemljotresa određenog intenziteta. Kod nas se nalaze zone od šestog do devetog stepena po Merkalijevoj skali, što znači da maksimalni očekivani potres koji može da pogodi ovo područje spada u rang srednje jakih potresa – navodi Vukašinović.

Seizmičke karte na kojima su predstavljene te zone prave se po verovatnoći ponovne pojave zemljotresa. Prema njima, u  Srbiji je period obnavljanja jakih zemljotresa veoma dug, preko 100, čak i 300 godina. To je pogrešno jer zemljotrese zapamte samo seizmolozi, pa mnogi ljudi zanemare mogućnost povratka razornih zemljotresa i ne podižu adekvatne građevine. Najveći problemi kod nas su liberalna regulativa u oblasti građevinarstva, ekspanzija privatne gradnje i slab inspekcijski nadzor tokom gradnje.

Inženjer Vukašinović smatra da do problema može doći i pri rekonstrukciji zgrada kada se uklanjaju noseći zidovi u višespratnicama, jer se tako smanjuje nihova stabilnost, kao i kada se nadograđuju objekti, a nema dovoljno prostora. Takođe, pojedine institucije koje se bave građenjem, objekte podižu bez ikakvog ukrućenja i ojačanja u slučaju zemljotresa, a i zgrade neretko niču u obliku pečurki, koje se u slučaju potresa mogu lakše porušiti nego one uobičajenih oblika.

- Zgrade se nikada ne prave potpuno otporne na zemljotres, jer je to neisplativo -objašnjava Vukašinović:

- Objekti se podižu da budu elastični, ne smeju biti kruti. Prave se od savremenih materijala: armiranog betona, prednapregnutog betona, čelične konstrukcije sa potrebnim ukrućenjima. Izbor konstrukcije zgrade zavisi od kategorije objekta, seizmičke zone, kao i od kategorije tla na kojoj se objekat gradi. Iznad svakog otvora u zidu mora postojati armeranobetonska greda, tj.nadvratnik i natprozornik.

Ove godine je u Japanu testiran američki sistem zaštite objekata od razornih zemljotresa. Ideja je da taj sistem usmerava oštećenja na zgradi, na mesta koja se mogu zameniti. Čelični ramovi čine zgradu daleko otpornijom, a oštećenja se mogu jednostavno i brzo sanirati. Ovaj konstruktivni sistem je ekonomski veoma isplativ za gradnju, jer se koriste materijali poznati građevinarstvu i delovi se mogu proizvoditi pomoću već postojećih procesa.