Posledice globalnog zagrevanja svakog dana su sve vidljivije. Prirodne katastrofe i vremenske nepogode sve više uzimaju maha i uništavaju život na Zemlji. Najtoplije leto 2003. godine odnelo je u Evropi 30.000 ljudskih života, a sada je taj broj neuporedivo veći. Ekstremne suše, nezapamćene poplave  i požari i zabrinjavajuće temperaturne oscilacije glavne su teme stručnih izveštaja koji govore o klimatskim promenama i globalnom zagrevanju. http://www.youtube.com/watch?v=G4IjzO8HQVU

Svetsku ekološku javnost posebno zabrinjava podizanje nivoa mora, što već danas pokazuje štetne efekte. Ledeni pokrivač tanji je pet-šest metara, a istraživanja pokazuju da se na Grenlandu debljina leda smanjuje velikom brzinom. Otapanje lednika i rast nivoa mora potopiće priobalna područja i sva manja ostrva. Podizanje nivoa mora od jednog metra, predviđen do 2050. godine, potopiće gradove poput Venecije i Sankt Petersburga, ali i čitavu Okeaniju, Bangladeš, Holandiju, sliv reke Po u Italiji, američke obale i druge niske priobalne oblasti, dok su neka tropska ostrva u južnom Pacifiku već danas raseljena zbog potapanja. Članovi vlade Maldiva svesni ovog problema, održali su 17. oktobra ove godine sastanak na morskom dnu, sa namerom da na simboličan način skrenu pažnju svetske javnosti na opasnost globalnog zagrevanja za sve narode koji žive na niskoj nadmorskoj visini.

Tom prilikom potpisan je dokument kojim se pozivaju sve zemlje sveta da ukinu emisiju ugljen-dioksida. Povećanje nivoa mora zbog topljenja polarnog leda moglo bi da potopi ovaj arhipelag u Indijskom okeanu u roku od jednog veka. A rezultati tromesečnog istraživanja britanskih naučnika pokazuju da će se veći deo Severnog pola u narednih deset godina pretvoriti u otvoreno more.

Prema podacima Svetske meteorološke organizacije (SMO) ova decenija bila je najtoplija u proteklih 160 godina, od kako se vodi evidencija o prosečnoj temperaturi. Prosečna temperatura će, prema pozitivnom scenariju, do kraja veka porasti za 1,8 stepeni celzijusa, odnosno za 6,4, ako se znatno ne smanji emisija štetnih gasova.

Naučnici predviđaju da bi globalno zagrevanje moglo da doprinese masovnom istrebljenju divljih životinja u bliskoj budućnosti, delovanjem na čak milion vrsta, što je oko četvrtina svih nama poznatih vrsta. Životinje i biljke koje su navikle na hladnije klimatske uslove moraće da se pomeraju prema polovima ili uzbrdo čak i usled malih promena klime. Ovaj proces je već primećen na mnogim mestima – u Alpima, u planinskim predelima Kvinslenda u Australiji i maglovitim šumama Kostarike. Uticaj na vrste postaje toliko značajan da njihovo kretanje može služiti kao pokazatelj zagrevanja planete. Najugroženije vrste su gigantska panda – Kina, zelena morska kornjača – Južna Amerika, orangutan sa Bornea – Indonezija, kitovi – Amerika, slonovi – Afrika,tigar – Indija, žabe – Australija, dugorepi pingvini – Antarktik.

Broj dugorepih pingvina na poluostrvu Antarktik – najsevernijem delu ovog zamrznutog kontinenta – sve je manji.  Stručnjaci upozoravaju da se, ako se nastavi promena klime, može desiti da oni sasvim napuste veliki deo ovog rta dugog 900 milja. A na Velikom koralnom grebenu, najvećem koralnom grebenu na svetu koji se nalazi u Koralnom moru blizu obale Kvinslenda na severoistoku Australije korali su počeli da izumiru usled povećanja temperature vode. Korali su  prekinuli fotosintezu i izgubili boju i ako se voda za mesec dana ne bi ohladila oni su umirali.

Jedan od glavnih uzroka sve veće koncentracije ugljen-dioksida i povećanja srednje tempertaure je i masovna seča šuma.

Prema podacima Svetskog instituta za prirodne resurse, do danas je uništeno više od 80 odsto prirodnih prašuma na Zemlji. Od 1900. godine nestalo je skoro 90 odsto šume u zapadnoj Africi, dok je u Brazilu i Indoneziji, zemljama s najvećim oblastima pod kišnim šumama, situacija zabrinjavajuća – do sada je uništeno 2,3 miliona od nekadašnja četiri miliona hektara prašume. Svake godine se u ovim regionima iskrči oko 62.000 hektara džungle, što je ekvivalentno veličini jednog milionskog grada. Zabrinjavajuće je što okeani godišnje apsorbuju 2340 miliona tona ugljen-dioksida iz atmosfere, što podiže ph vrednost morske površine i ubija plankton, bez koga nema života u moru.

Život na Zemlji je sve više ugrožen klimatskim promenama i prirodnim katastrofama koje su posledica globalnog zagrevanja. Pitanje opstanka velikog broja živih vrsta je neizvesno, a čovek jedini može da spreči i umanji ono što je sam stvorio, a što je ujedno pretnja i za njegov opstanak. Samit o klimatskim promenama u Kopenhagenu nije se pokazao kao uspešan potez. Utešno je  što su pregovori i planovi država započeti i očekuje se još mnogo akcija i konkretnih ciljeva i dogovora o smanjenju zagađenja životne sredine.