Građani Srbije imaju pravo na slobodno okupljanje ali u skladu sa zakonima. Prema članu 1. „Zakona o okupljanju građana“ ona su slobodna i ostvaruju se na način propisan ovim zakonom.

Zakon je propisao koji je to prostor primeren za okupljanje, a kao najvažnije ističe se da javni skup ne ugrožava zdravlja, javni morala ili bezbednost ljudi i imovine (član 3). Zatim član 5. kaže da je za održavanje reda na javnom skupu odgovoran sazivač. On mora i da prijavi javni skup Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer ono treba da obavlja poslove obezbeđivanja javnog skupa. Prijava skupa mora biti podneta najkasnije 48 sati pre vremena za koji je skup zakazan (član 6), odnosno pet dana od kada je planirano da se skup održi na mestu na kome se odvija javni saobraćaj prevoznim sredstvima.

Nadležni organ može privremeno zabraniti održavanje javnog skupa koji je usmeren na nasilno menjanje Ustavom utvrđenog poretka, narušavanje teritorijalne celokupnosti i nezavisnosti Republike Srbije, kršenje Ustavom zajemčenih sloboda i prava čoveka i građanina, izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne i verske netrpeljivosti i mržnje (član 9). Zatim, prema članu 11, nadležni organ može da zabrani održavanje skupa i radi sprečavanja ometanja javnog saobraćaja, ugrožavanja zdravlja, javnog morala ili bezbednosti ljudi i imovine.

Što se tiče kazni za one koji sazivaju javne skupove u suprotnosti sa zakonom, one su novčane ili zatvorske. Član 15. Zakona o okupljanju predviđa kazne za prekršaje od 10.000 dinara ili zatvor do 60 dana. Za odgovorna lica to su novčane kazne u iznosu do 50.000 dinara, dok su za pravna lica one veće, i to do 500.000 dinara.

Donosilac „Zakona o okupljanju građana” je Narodna skupština Republike Srbije. Propis je na snazi od jula 1992, a data verzija od novembra 2005.